Basın

 

Türkinfo 16 Ekim 2002 

 

TAKDEN'in öğretim kadrosu büyüyor

Gökçe Oğultekin, Oylar Saguner, Ina Seeberg, Dagmar Schipke, Coşkun Doğan ve Dr. Kamil Çolak.

ESSEN - Essen'de bulunan Uyumcul Eğitim Türk-Alman Kültür ve Dil Enstitüsü TAKDEN'de Almanca, Türkçe, tarih, kültür ve bale kursları verecek hocalar basına tanıtıldı.

Daha önce Türkiye'den gelen 2 eğitim uzmanının Almanca ve Türkçe dersleri vermek üzere göreve başladığı enstitüde, TAKDEN Yönetim Kurulu Başkanı Oylar Saguner ve Başkan Yardımcısı Ina Seeberg, yaptıkları basın toplantısında, Dagmar Schipke ve Gökçe Oğultekin'in de enstitünün öğretim kadrosuna katıldığını açıkladılar.

Çok sayıda Türk öğrencisi bulunan bir ilkokulda uzun yıllar öğretmenlik yapmış olan emekli öğretmen Dagmar Schipke, TAKDEN'de Türk öğrencilere Almanca konuşma ve dinleme dersleri verecek. Volkswang Müzik Yüksek Okulu'nda bale eğitimi gören Gökçe Oğultekin ise enstitüde dans ve bale kursları açacak. 

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü'nde öğretim görevlisi olan ve şu anda bir yıl için TAKDEN'de görev yapan Coşkun Doğan, enstitüde Almanca dil bilgisi ve Türkçe dersleri veriyor. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapan ve enstitüde araştırmalar yapmak üzere Türkiye'den gelen Dr. Kamil Çolak ise enstitüde konferanslar düzenleyecek ve ayrıca Türk Tarihi ve Türk Kültürü dersleri açacak.

Enstitü Başkanı Oylar Saguner yaptığı basın toplantısında, Dagmar Schipke'yi enstitülerine kazanmakdan çok mutlu olduklarını ifade etti ve ayrıca Türkiye'den gelen eğitim uzmanlarının enstitülerine çok büyük destek sağladıklarını belirterek, Türkiye'den eğitim uzmanı desteğinin önümüzdeki 4 yıl devam edeceğini açıkladı ve asıl amaçlarının TAKDEN enstitüsünü Almanca, Türkçe, Türk Tarihi ve Türk Kültürü konusunda çalışmalar yapan bir eğitim merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

Öznur Jost